Sponsored by Dedicated server hosting | Copywrite Web Hosting, Gazduire web

Title:Aguyod Festival
URL:http://www.aguyod.com
Category:Arts & Humanities: Events
Description:Ang ├óÔé¼┼ôAGUYOD FESTIVAL├óÔé¼┬ªsa Ciudad de Tayabas ari!├óÔé¼┬Ø Ang konsepto ng AGUYOD FESTIVAL ay nabuo sa isipan sa pamumuno ni Mayor DONDI SILANG upang bigyan ng masayang dahilan ang panahon ng bakasyon sa buwan ng Oktobre kung saan ang mga eskwela sa kolehiyo at sekondarya ay nagkakaroon ng ├óÔé¼┼ôsemestral break├óÔé¼┬Ø. Gayundin, ang mga taong pansamantalang naninirahan sa malalayong lugar sa labas ng Tayabas upang maghanapbuhay o iba pang dahilan ay umuuwi para sa Todos Los Santos.
Link Owner:Giovanni Juntereal
ID: 3025
  3025
Pagerank:N/A
  http://www.aguyod.com